Entropija

Entropija je časovno in gravitacijsko pogojen pojav, ki na nas neprestano deluje in nas počasi vodi v vedno večji nered. Skozi čas se nenehno povečuje, kar lahko opazimo kot sivenje las, rjavenje železa, prah se nabira, predmeti razpadejo. Večja kot je entropija, manjša je urejenost in večja kot je urejenost, manjša je entropija. 

Primer entropije lahko ponazorimo s sestavljanko, ki ima 300 kosov in jo stresemo na mizo.
Teoretično je možno, da kosi sestavljanke padejo na mizo, tako da se zložijo v sliko brez vašega urejanja.
Vendar v praksi to ni mogoče, ker bi moral vsak kos pasti točno na določeno mesto na točno določen način, kar pomeni da je možen le en način urejenosti. V resničnosti je načinov, kako bodo na mizo padli kosi sestavljanke, nešteto.

Človek ne more entropije ustaviti, lahko pa jo bistveno upočasni in nadzoruje. To lahko stori le s pomočjo zavestnega dela uma, ki zna in zmore ob učenju in raziskovanju, večati urejenost sistema. Za učenje so potrebne tri stvari. Pozornost, čas in energija. Vse tri količine so medsebojno odvisne in manj kot je ene, več je potrebno vložiti druge ali tretje. Vse tri  vrednosti so omejene, vrednost časa je nespremenljiva.

Če povzamem vse skupaj, entropija na nas neprestano deluje in se je ne da ustaviti, da pa se jo upočasniti s pomočjo učenja in radovednosti, kar je možno le, če ima oseba višek časa, energije in pozornosti. Spomnimo se primera sestavljanke: do urejene slike pridemo le, če v urejanje vložimo čas, pozornost in gibanje (energijo).

Če ne vložimo časa, sestavljanke ne bomo sestavili, če vložimo samo čas, ne pa pozornosti in energije, je ne bomo sestavili, ker bomo sedeli le za mizo in premišljevali o drugih stvareh. Če vložimo čas in pozornost, ne pa energije, bomo sedeli za mizo in premišljevali kako bi sestavili sestavljanko, ne bomo pa je sestavili, ker ne bomo vložili energije za premik rok, ter spreminjanje položajev kosov na mizi.

Šele pravilno razmerje med vsemi tremi vrednostmi omogoča sestavo, urjenje sestavljanja pa omogoči,
da lahko sestavimo prej in zato porabimo manj energije. 
Entropija nas skozi čas počasi vodi v vedno večji nered.

Vsakodnevno hitenje, pomanjkanje časa, zmanjšanje pomenu učenja in posvečanje pozornosti vsepovsod okoli, ne pa v nas same, še dodatno povečuje nered, kar posledično privede do neučinovite porabe energije in neučinkovitega delovanja. Takšen način življenja privede do zakrčenosti mišic in izgube sposobnosti daljšanja mišic,
zakrčene mišice pa povzročajo težave, bolečino, neprijetne občutke.

Povzeto po Aleš Ernst, učitelj AEQ metode® 5. stopje