Red in nered

 

Možgani imajo pomembno funkcijo pri gibanju našega telesa.
Ena izmed njihovih nalog je, da vodijo mišice v pravilen gib. V telesu se na ta način ustvari določen red.
Za doseganje tega je potrebno dovolj dobro čutenje.  Zmožnost kompleksnosti izvajanja giba nam določa stopnja urejenosti krajšanja in daljšanja mišic, ki sodelujejo ali bi morale sodelovati pri gibu.

Če izvajamo gib, ki zahteva večjo stopnjo nadzora in urejenosti, kot jo naš živčno-muskulatorni sistem trenutno premore, občutimo odpor, strah in takšno gibanje izvajamo na silo.
Ko je naša urejenost oz. zmožnost krajšanja in daljšanja mišic skladna s kompleksnostjo giba, ga ob
čutimo kot prijetnega in nebolečega, izvajamo ga lahkotno in brez odpora.


To lahko vidimo pri otrocih, saj izvajajo gibe v mejah sv
ojega trenutnega znanja in tako ostajajo v območju prijetnega. Znanje večajo počasi in progresivno s pomočjo radovednosti.Ker odraslim primanjkuje čas, poskušajo to nadoknaditi s premagovanjem samega sebe, borbo in trudom,bkar na dolgi rok ne prinese enakega napredka, kot ga otroci pridobijo skozi igro.

Zaradi pomanjkanja časa in premagovanja samega sebe se človeku zmanjša čutenje urejenosti,
kar privede do vedno večjega nereda med daljšanjem in krajšanjem mišic, ki v gibu sodelujejo.
Postopna izguba urejenosti privede do okornosti in neučinkovitosti.

Skozi učenje AEQ metode® večamo občutek in nadzor nad daljšanjem in krajšanjem mišic, zaradi česar postane gibanje lahkotnejše, strah in odpor pa počasi izzvenita.