Preveč in premalo

 

Danes ljudje premalo pozornosti posvečajo pomembnosti besed in izražanja. Vsaka beseda ima svoj pomen in lahko se jo uporabi v pravilnem trenutku na prav način ali pa napačno. V tem članku sem bom predvsem osredotočil na besedi preveč in premalo. V življenju naj bi ljudje strmeli k ravnovesju na vseh področjih svojega življenja. Jing in jang, sonce in dež, plus in minus, vsepovsod okoli nas so dve plati pri vsaki stvari. Noben ekstrem ni dober, predstavljajte si kaj bi se zgodilo, če bi vedno sijalo sonce.

Nastala bi puščava, vode in posledično življenja ne bi bilo več.  Tudi v nasprotnem primeru, če bi dež neprestano padal, bi bile posledice katastrofalne za življenje kot ga poznamo. Če je nečesa v našem življenju preveč, je potrebno to zmanjšati. Enako velja, če je nečesa v našem življenju premalo, moramo to povečati.

preveč in premalo

Preveč in premalo  sta besedi, ki zelo dobro nakazujeta, da nekaj v našem življenju ni v redu.  Naj bo to premalo ali preveč spanca, vode, hrane ,dela, gibanja, ali česar koli drugega v vašem življenju. Opazujte svoje besede in misli in presodite, če je področje o katerem teče beseda pomebno za vas. Če presodite, da je področje pomembno in vas preveč ali premalo blokira, je potrebno vložiti v to področje pozornost, ter uvesti spremembe.

Skozi učenje AEQ metode, se lahko naučite zmanjšati zakrčenost vašega sistema in posledično izboljšati čutenje, kako ste.  Lažje in bolje čutite kar vam paše in kar vam ne paše, kar lahko posledično spremenite oziroma izboljšate.
S tem delujete v smeri zlate sredine, ki je ključnega pomena kako je oseba prilagodljiva, iznajdljiva in učinkovita.