Volja in mišljenje

 

Volja in mišljenje sta med seboj odvisni in dopolnjujoči. Z voljo lahko spreminjajo mišljenje, od katerega so odvisni naše počutje, življenje in rezultati.

Med sebojni odnos med voljo in mišljenjem je sledeč:

🔹Kadar je volja v nasprotju z mišljenjem, vedno brez izjeme zmaga mišljenje.
🔹Pri nasprotovanju volje in mišljenja je moč mišljenja dvakrat močnejša od volje.
🔹Ko je volja v soglasju z mišljenjem se učinki množijo.
🔹Z mišljenjem lahko upravljamo, če imamo za to voljo.

Rezultati so posledica naših prepričanj in mišljenja. Lahko so tudi v nasportju z mišljenjem, a bi morali vlagati veliko truda, da to obržimo, kar dolgoročno ni izvedljivo brez škodljivih posledic. Če z rezultati nismo zadovoljni, je nujno, da zavestno definiramo svoje mišljenje, ki je povezano z rezultati. Razmislimo, kje in zakaj smo takšno mišljenje pridobili in ga postono spremenimo. Tako tudi svoje rezultate spremenimo z najmanjšim možni trudom. Pretiravanje v trudu jasno kaže na pomanjkanje razumevanja pravilne mere in premajhnega občutka nad svojim telesom in njegovimi sposobnostmi. Z zavestnim razmišljanjem in pozornostjo, lahko opazimo posledice pretiranega truda ter postopoma spremenimo ta trud. Več truda je več bolečine.

Skozi AEQ metodo® se lahko naučite bolje čutiti svoje telo in posledično bolje razumeti in vedeti kaj vam paše in kaj ne. Tako lahko zavestno spreminjate vsakodnevne opravila in jih izvajate na lahkotnešji, prijetnejši način ali pa ga prenehati izvajati in najdete drugo pot. Počasi lahko uglašujete svoje želje, potrebe in clije z mišljenjem, kar po točki 3. Omogoči spremembe na bolje.

Vir: Aleš Ernst, učitelj AEQ metode® 5. stopje

 

Rezultati so posledica naših prepričanj in mišljenja.
Lahko so tudi v nasportju z mišljenjem, a bi morali vlagati veliko truda, da to obržimo, kar dolgoročno ni izvedljivo brez škodljivih posledic.
Če z rezultati nismo zadovoljni, je nujno, da zavestno definiramo svoje mišljenje, ki je povezano z rezultati.
Razmislimo, kje in zakaj smo takšno mišljenje pridobili in ga postono spremenimo.
Tako tudi svoje rezultate spremenimo z najmanjšim možni trudom.
Pretiravanje v trudu jasno kaže na pomanjkanje razumevanja pravilne mere in premajhnega občutka nad svojim telesom in njegovimi sposobnostmi.
Z zavestnim razmišljanjem in pozornostjo, lahko opazimo posledice pretiranega truda ter postopoma spremenimo ta trud.
Več truda je več bolečine.

Skozi AEQ metodo® se lahko naučite bolje čutiti svoje telo in posledično bolje razumeti in vedeti kaj vam paše in kaj ne.
Tako lahko zavestno spreminjate vsakodnevne opravila in jih izvajate na lahkotnešji, prijetnejši način ali pa ga prenehati izvajati in najdete drugo pot.
Počasi lahko uglašujete svoje želje, potrebe in clije z mišljenjem, kar po točki 3. Omogoči spremembe na bolje.

Vir: Aleš Ernst, učitelj AEQ metode® 5. stopje