Brežice

Individualno aktivno učenje (90 min)                               70€ 

Trimesečni tečaj                                                     210€ / osebo

Dvourna AEQ delavnica                                           20€ / osebo

Triurna AEQ delavnica                                             40€ / osebo

Šesturna AEQ delavnica                                           80€ / osebo

Ljubljana

Individualno aktivno učenje (90 min)                                80€  

Trimesečni tečaj                                                       240€ / osebo

Dvourna AEQ delavnica                                           25€ / osebo

Triurna AEQ delavnica                                             45€ / osebo

Šesturna AEQ delavnica                                           85€ / osebo